Dział prozy to przestrzeń dla myśli nieokiełznanych i prób  uchwycenia ich w ciągi liter. To przestrzeń dla wszelkiego rodzaju opowiadań, opowiastek, przypowieści, fragmentów większych dzieł. Miejsce dla (s)tworów mniej lub bardziej realnych. Ważne, by miały sens, były „o czymś”, a nie o niczym i aby pojedyncze litery składały się w całość zrozumiałą, intrygującą, ciekawą.

Tymczasowy Redaktor Działu Prozy — Łucja Lange: langel [at] o2.pl

++++++++++++++++

Prose section is a space for the untamed thoughts and attempts to capture them in  sequences of letters. It is a space for all kinds of stories, tales, parables, fragments of larger works. Place for creations more or less realistic. It is important that they make sense, are “about something” and not about nothing, and that single letters compose in understandable, intriguing and interesting ensemble.

Part-time Editor of Prose Section — Łucja Lange: langel [at] o2.pl